Sürücü Belgesi Alabilmek için

EHLİYET SINIFLARI BELGE SINIFI KULLANILACAK ARAÇ CiNSi  YAŞ ŞARTI
  • A1+A2 Mopet - Motosiklet 17 Yaşında,
  • B+F  Otomobil, Kamyonet, Lastik Tekerlekli, Traktör 18 Yaşında, (Fiçin 17 Yaşında,)
  • D Çekici / Tır 22  Yaşında,
  • E Otobüs + Kamyon 22 Yaşında,
  • G İş Makineleri 18 Yaşında,
  • H Engelli Araçları 17 Yaşında,
TEORİK VE DİREKSİYON SINAVLARINDA SINAV HAKKI 5 DİR.
 
Sürücü Belgesi (Ehliyet) Alma Şartları:
1) A1+A2 sınıfı (ehliyet) Sürücü Belgesi   (Mopet+Motosiklet) almak isteyen adaylar; Toplam:90 soruluk Motor Tekniği,Trafik ve Çevre Bilgisi ve İlkyardım Bilgisi Dersleri için sınav olmak durumundadırlar.Sürücü Belgesi (Ehliyet)Sınav sonucu en az 70 ve üzeri olması zorunludur.Başarılı olan adaylar, ilgili sürücü belgesi (ehliyet) aracı için Direksiyon Sınavına girer,başarılı olması halinde , ilgili Trafik Şubesinden   Sürücü Belgesini (Ehliyet) A2 sınıfı (Ehliyet) Sürücü Belgesiolarak teslim alır.
 
2) B sınıfı (Ehliyet)Sürücü Belgesi (Otomobil) almak isteyen adaylar; Toplam:120 soruluk Motor Tekniği,Trafik ve Çevre Bilgisi ve İlkyardım Bilgisi Dersleri için sınav olmak durumundadırlar.Sürücü Belgesi (ehliyet)Sınav sonucu en az 70 ve üzeri olması zorunludur.Başarılı olan adaylar, ilgili sürücü belgesi (ehliyet) aracı ile ilgili Direksiyon Sınavına girer,başarılı olması halinde , ilgili Trafik Şubesinde   Sürücü Belgesini (ehliyet)  B Sınıfı (Ehliyet) Sürücü Belgesi olarak teslim alır.
 
3) E sınıfı (ehliyet) Sürücü Belgesi (Otobüs+Kamyon) almak isteyen adaylar; Toplam:120 soruluk Motor Tekniği,Trafik ve Çevre Bilgisi ve İlkyardım Bilgisi Dersleri için sınav olmak durumundadırlar.Sınav sonucu en az 70 ve üzeri olması zorunludur.Başarılı olan adaylar, ilgili sürücü belgesi (ehliyet) aracı için Direksiyon Sınavına girer,başarılı olması halinde , ilgili Trafik Şubesinde   Sürücü Belgesini (ehliyet) E sınıfı (Ehliyet)Sürücü Belgesi olarak teslim alır.
 
 4) B sınıfı (ehliyet)Sürücü Belgesine sahip olan adaylar A2 sınıfı  (Motosiklet) Sürücü Belgesi (ehliyet)almak isterlerse,20 soruluk Motor Tekniği Dersi için sınav olmak durumundadırlar.Sınav sonucu en az 70 ve üzeri olması zorunludur.Başarılı olan adaylar ilgili sürücü belgesi (ehliyet)aracı için Direksiyon Sınavına girer,başarılı olması halinde , ilgili Trafik Şubesine eski Sürücü Belgesini  (ehliyet) iade eder,Yeni Sürücü Belgesi B+A2 sınıfı (Ehliyet) Sürücü Belgesi olarak değişir.
 
 5) B sınıfı (ehliyet)Sürücü Belgesine sahip olan adaylar, E sınıfı (Otobüs+Kamyon)Sürücü Belgesi (ehliyet)almak isterlerse 40 soruluk Motor Tekniği Dersi için sınav olmak durumundadırlar.Sınav sonucu en az 70 ve üzeri olması zorunludur.Başarılı olan adaylar, ilgili araç için Direksiyon Sınavına girer,başarılı olması halinde , ilgili Trafik Şubesine eski Sürücü Belgesini (ehliyet) iade eder,Yeni Sürücü Belgesi (ehliyet) E sınıfı (Ehliyet) Sürücü Belgesiolarak değişir.
 
6) A2 sınıfı Sürücü Belgesine (ehliyet)sahip olan adaylar; B sınıfı (Otomobil) Sürücü Belgesi (ehliyet)almak isterlerse,Toplam:90 soruluk Trafik ve Çevre Bilgisi,Motor Tekniği Dersleri için sınav olmak durumundadırlar.Sürücü Belgesi (ehliyet)Sınav sonucu en az 70 ve üzeri olması zorunludur.Başarılı olan adaylar ilgili sürücü belgesi (ehliyet) arası için Direksiyon Sınavına girer,başarılı olması halinde , ilgili Trafik Şubesinde eski Sürücü Belgesini (ehliyet) iade der,Yeni Sürücü Belgesi (ehliyet) B+A2 sınıfı (Ehliyet) Sürücü Belgesi olarak değişir.
Teorik Sınav başladıktan sonra adayların ilk 1 saat (Tek dersden sınava girenler 45 dakika) içerisinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.
 
7) E sınıfı (ehliyet)Sürücü Belgesine sahip olan adaylar;D sınıfı  (Çekici+Tır) Sürücü Belgesi (ehliyet)almak isterlerse,Teorik Sınavına girmeden,İlgili sürücü belgesi (ehliyet) aracı için Direksiyon Sınavına girer,başarılı olması halinde , ilgili Trafik Şubesine eski Sürücü Belgesini (ehliyet) iade eder,Yeni Sürücü Belgesi (ehliyet) E+D sınıfı (Ehliyet) Sürücü Belgesi olarak değişir.
 
8) G sınıfı (ehliyet) Sürücü Belgesi (İş Makineleri) almak isteyen adaylar; Toplam:100 soruluk Motor Tekniği,Trafik ve Çevre Bilgisi ve İlkyardım Bilgisi Dersleri için sınav olmak durumundadırlar.Sürücü belgesi (ehliyet)Sınav sonucu en az 70 ve üzeri olması zorunludur.Başarılı olan adaylar, ilgili araç için Direksiyon Sınavına girer,başarılı olması halinde , ilgili Trafik Şubesinde   Sürücü Belgesini(ehliyet)  G sınıfı (Ehliyet)Sürücü Belgesi olarak teslim alır.