SRC Belgesi

SRC BELGESİ
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren tüm ticari sürücülerin alması zorunlu olan belgedir. Sürücü ister kendi aracı ile yük veya yolcu taşısın ister başkasının adına yük veya yolcu taşısın Src belgesi almak zorundadır. Denetimlerde yük veya yolcu taşıdığınız baz alınmaz şirket adına kayıtlı veya ticari bir araç kullanıyorsanız SRC Belgesi ibraz zorunluluğunuz vardır.

SRC belgelerini 5 çeşit olarak nitelendirebiliriz;
SRC 1 : Uluslar arası Yolcu Taşımacılığı

SRC 2 :
Yurt içi Yolcu Taşımacılığı

SRC 3 :
Uluslar arası Yük Taşımacılığı

SRC 4 :
Yurtiçi Yük Taşımacılığı

SRC 5
  : Tehlikeli Yakıt Taşımacılığı

olmak üzere yapılan işin niteliği gereği değişik özellikteki ticari araç sürücüleri için farklı SRC belgeleri öngörülmüştür. 63 yaşından gün alanlar SRC belgesi alamaz, yani ticari araç kullanamazlar.

SRC 1 
 uluslararası yolcu taşımacılığı yapan ve yapacak olan sürücüler için alınması zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesidir. 
Mesleki yeterlilik belgesi almak için en az ilkokul mezunu olmak gerekir. Ayrıca B-C-E-D sınıfı ehliyetlerden birine sahip olmak yeterlidir. Uluslararası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şartı da aranmaktadır. SRC 1 belgesi için sınav öncesi alınacak eğitimde trafik kuralları ve cezalar, çalışma ve dinlenme süreleri, turizm taşımacılığı, harita okuma bilgisi ve ilkyardım gibi dersleri de içeren çeşitli dersler toplam 32 saat boyunca verilir. Derslere katılım zorunludur. SRC 1 belgesi alan sürücüler minibüs,otobüs,midibüs, taksi ve benzeri yolcu taşıyan araçlar kullanabilirler.
SRC 2
 ise yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücüler için öngörülen zorunlu bir belgedir. Hemen belirtelim ki SRC 1 belgesi alan ticari araç sürücüleri SRC 2 belgesini de almış sayılırlar. Ayrıca başvuru yapıp SRC 2 belgesi almalarına gerek yoktur.
 Sınav öncesi verilen dersler de hemen hemen aynıdır. SRC1 eğitiminden farklı olarak; gümrük,tır ve kaçakçılık mevzuatı eğitimi SRC2 belgesi için verilen eğitimde yer almamaktadır.  
SRC 3
uluslararası eşya kargo taşımacılığı yapacak sürücülerin zorunlu olarak alması gereken belgedir. SRC 3 belgesini alan SRC 4 belgesini de almış sayılır. 
Belgeyi almak için en az ilkokul mezunu olmak yeterli olup B-C-E-D ehliyetlerden birine sahip olmak yeterlidir. Uluslararası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şartı SRC3 belgesi için de aranmaktadır. SRC3 belgesi sınav öncesi eğitiminde güvenli sürüş teknikleri, araç bilgisi ve ekonomik araç kullanımı, harita okuma bilgisi ve ilkyardım eğitimi gibi dersleri de kapsayan çeşitli dersler verilmektedir. Söz konusu eğitim sonunda girilen sınavda SRC3 belgesi almaya hak kazanan sürücüler kamyon, tır, panelvan, pikap, kamyonet vb. yük taşıyan araçları kullanabilirler.
SRC 4 Eşya kargo taşımacılığının yurtiçinde yapılacak olması durumunda ise söz konusu ticari taşıt sürücüleri SRC 4 belgesi alarak zorunlu mesleki yeterlilik belgesine sahip olurlar. SRC 1 ve SRC 2 belgelerinde olduğu gibi aynı şekilde SRC 3 belgesi alan ticari taşıt sürücüsü de SRC 4 belgesi almış sayılmaktadır ve SRC 3′e sahip olanlar açısından ayrıca SRC 4 belgesi alma gereği yoktur. 
SRC 4 belgesi bulunan sürücüler de kamyon, tır, pikap, panelvan ve kamyonet gibi yük taşıyan araçları kullanabilirler.

SRC 5 belgesi almak için de en az ilkokul mezunu olma şartı aranmaktadır. SRC 5 belgesine başvuru yapabilmek için SRC 3 vey SRC 4 belgelerinden birine sahip olmak gerekir. Ayrıca tehlikeli madde taşırken kullanılacak aracın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olma şartı vardır. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin, ilgili mevzuatın sürücüler için zorunlu kıldığı eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları da gerekmektedir. Uluslararası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyet bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şartı bu belge için de aranmıştır.
SINAVSIZ SRC (Muafiyet)

SRC belgelerini almak için sürücülerin belirli bir eğitimden geçmeleri ve bu eğitimden sonra girdikleri sınavda gerekli görülen notu elde etmiş olmaları gerekmektedir. Bu durumun istisnası olarak bazı şartları taşıyan sürücüler için sınavsız SRC belgesi alma hakkı tanınmıştır. 25.02.2003 tarihinden C veya D sınıflı ehliyete sahip olanlar, SRC3 veya SRC4 belgesinden istediğini talep edebilirler. 25.02.2003 tarihinden önce E sınıfı ehliyete sahip olanlar, SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 belgelerinden istediğini talep edebilirler. C,D,E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birisine sahip olmayanlar ise, 25.03.2003 tarihinden önce en az 90 günlük SSK Prim gününü doldurmuş olması gerekir. Bunun detayı için lütfen kursumuzu arayınız 02125032525.  Bu istisnalar kapsamında olmayan sürücülerin ise SRC belgelerinden herhangi birisini almak için öngörülen eğitimi aldıktan sonra Ulaştırma Bakanlığı tarafından açılan sınavlara girmeleri gerekmektedir.

Kanun Hükmü

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince hazırlanan “Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği” yürürlüğe girdiğinden “Araç sahibi olsun veya olmasın, ticari taşıt kullanma belgesi sahibi olan bütün şoförlerin SRC belgesi alma zorunluluğu vardır. SRC belgesi olarak nitelendirilen yeni ticari araç sürücü belgesi olmayan ticari araç sürücülerinin araçlarını kullanamayacakları Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıkça belirtilmiştir

SRC Alma Süreci

SRC belgelerinden herhangi birini almak için başvuru yapmak isteyen sürücülerin 4 günlük SRC eğitimine katılmaları gerekmektedir. Bu eğitimine katılan sürücülere eğitimlerini tamamladıktan sonra kayıt oldukları kurs tarafından eğitimi tamamlama belgesi verilir. Bu belge ile Ulaştırma Bakanlığının yapacak olduğu sınava girilir. Sınavda başarılı olan kursiyerlerin SRC belgeleri Bakanlık tarafından kişilerin adreslerine postalanır veya kayıtlı oldukları kurstan SRC kartlarını alırlar. SRC sınavında baraj 100 puan üzerinden 60 puandır. Toplam 50 soru sorulmaktadır. 50 sorudan 30 doğru yapmak geçmek için yeterlidir

Aranılan Şartlar ve Eğitim Programı

SRC belgeleri için öngörülen eğitim programları ve aranılan şartlar da farklılık arz etmektedir;

SRC5 belgesi almak için de en az ilkokul mezunu olma şartı aranmaktadır. Ayrıca tehlikeli madde taşırken kullanılacak aracın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olma şartı vardır. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin, ilgili mevzuatın sürücüler için zorunlu kıldığı eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları da gerekmektedir.

BELGE TANIMLAMALARI

SRC1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı
SRC2 Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı
SRC3 Belgesi: Uluslararası yük - eşya taşımacılığı
SRC4 Belgesi: Yurtiçi yük - eşya taşımacılığı   
SRC5 Belgesi: Tehlikeli madde taşımacılığı

Src 1 belgesi alan sürücüler Uluslararası yolcu taşımacılığı yaparlar ve Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan Src 2 belgesini de kapsar. Src 1 belgesini alan sürücüler Src 2 Belgesini de almış sayılır. 
Src 3 Belgesi alan sürücüler uluslararası yük, eşya ve kargo taşımacılığı yaparlar ve Yurtiçi yük, eşya ve kargo taşımacılığı yapan Src 4 belgesini de kapsar. Src 3 belgesini alan sürücüler Src 4 Belgesini de almış sayılır.
Src 5 Belgesi alabilmek için Src 4 belgesine sahip olmak gerekir.

01.01.2008 tarihinden itibaran ruhsatında kamyon, kamyonet, çekici, minibüs, otobüs ve her türlü ticari araç yazan araçları kullanmak için Src Belgesi alma zorunluluğu vardır.

 Src Belgesi SÜRÜCÜ kelimesinin kısaltılmış harflerinden oluşmuştur. Ulaştırma Bakanlığının
yetkilendirmiş olduğu kurumlar tarafından sınavlı veya sınavsız olarak verilir. Ehliyet tarihine göre sınavlı veya
sınavsız src alabilirsiniz.  Ulaştırma Bakanlığı ticari amaçla kullanılan her türlü araç için sürücülere Src Belgesi alma şartı getirmiştir. Src Belgesi olmadan kullanılan araç için hem aracın sahibine hem de sürücüsüne ayrı ayrı ceza kesilir. Src Belgesinin kullanım alanında faaliyet gösteren bir çok firma personel alımı yaparken sürücülerden src belgesini şart koşmaktadır.

  Src kaydı için Kimlik veya ehliyet fotokopininiz, 1 adet fotoğraf ve diploma fotokopiniz yeterlidir.

Src Belgesi alacak öğrencilerin sorumlu olduğu dersler ;

Güvenli Sürüş Teknikleri 
Ulaştırma Mevzuatı   
Trafik Kuralları, Cezalar
Trafik Kazalarının Önlenmesi  
Çalışma ve Dinlenme Süreleri  
Davranış Psikolojisi    
İletişim Teknolojileri  
Tehlikeli Madde Taşımacılığı     
Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı
Turizm Taşımacılığı   
Düzenli Yolcu Taşımacılığı   
Yasal Sorumluluklar ve Sigorta   
Harita Okuma Bilgisi  
Güzergâh ve Geçiş Belgeleri    
İlkyardım  
Araç Bilgisi ile Ekonomik Araç Kullanımı

Src Kayıt Başvurusu

Src belgesi almak isteyen adaylar öncelikle hangi src belgesini almak istediklerini kayıtta belirtirler. Katılacağınız src sınavında sadece tek src belgesi alabilirsiniz. İkinci src belgesi talebiniz için tekrar src sınavına katılmanız gerekir. Örneğin kursumuza Src 2 - 4 başvurusu yapmış olan adayımız katılacağı ilk src sınavına src 2'den, diğer src sınavında da src 4'ten sınava girebilir. Öncelikli olan src belgesi ihtiyacınızı kayıtta belirleyerek işlemlerinize devam ederiz.
    
Src eğitimlerimiz Src 2 - 4 (Yurt içi yolcu - yük taşımacılığı) için 4 gün toplam 28 saat, Src 1 - 3 (Uluslar arası yolcu - yük taşımacılığı) için 5 gün toplam 32 saattir. Src eğitimlerine katılım zorunludur. Bakanlık tarafından 5 saat devamsızlık hakkınız olmasına rağmen adaylarımıza tüm derslere tam katılmalarını tavsiye ederiz. Src sınavının zorluğundan dolayı derslere tam katılım sınavdaki başarınızı yükseltecektir.

Src derslerinin son gününde eğitim tamamlama sınavı yapılır. Bu sınavdan başarılı olan adaylarımıza "Eğitim Tamamlama Belgesi" verilir ve bu adaylarımız Bakanlığın yapacağı src sınavına katılmaya hak kazanır. Kursumuz bünyesinde yapılacak olan Eğitim Tamamlama Sınavına katılım zorunludur. Bu sınava katılmayan adaylar Bakanlık sınavına kesinlikle giremezler. Tüm eğitimler tamamlandıktan sonra size belirtilen süre içinde Halk Bankasın 35 tl. sınav ücreti yatırarak src sınavına katılmak için tüm işlemleri tamamlamış olursunuz.
Ulaştırma Bakanlığının yapmış olduğu src sınavından 100 üzerinden 60 alan adaylar sınavı geçmiş sayılır. Toplam 50 soru sorulur ve 30 doğru yapmak geçmek için yeterlidir. Sınavdan başarılı olanlar 16 tl. kart ücretini Halk Bankasına yatırdıktan sonra src kartları basılır ve adreslerine postalanma süreci başla
Kimlik, Ehliyet fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile kursumuza kayıt yaptırabilirsiniz

Src Belgesi için Gerekli Belgeler :
1 adet  Vesikalık Fotoğraf
Diploma Fotokopisi
Nüfuz Cüzdanı ve Ehliyet Fotokopisi